ข่าวประชาสัมพันธ์
        เกี่ยวกับสำนักงาน
        ประชาชน/ผู้เสียภาษี
        สำหรับบุคลากร
  
สติ1.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม : ผู้บันทึกข้อมูล 

สงกรานต์1.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หมาสารคาม : ผู้บันทึกข้อมูล